Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe najczęściej kojarzone są właśnie z ubezpieczeniami mieszkań i domów jednorodzinnych, a także budynków gospodarczych i innych budowli znajdujących się na terenie ubezpieczanej nieruchomości. Ubezpieczenia mienia oferowane w dzisiejszych czasach, w swoim zakresie pokrywają szkody wyrządzone poprzez:

  • Zdarzenia losowe:  od ognia, powodzi, wiatru, zalania, upadek elementów oraz przedmiotów na budynek.

Jak również:

  • Ubezpieczenia od kradzieży
  • Ubezpieczenia od dewastacji
  • Ubezpieczenia od przepięć,
  • Ubezpieczenia assistance,
  • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym,
  • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • Ubezpieczenia oszkleń,
  • Ubezpieczenia obiektów małej architektury,
  • Ubezpieczenia garaży oraz budynków gospodarczych.

KafelASEKUR2