Ubezpieczenia ROLNE

Do ubezpieczeń majątkowych skierowanych do specjalnej grupy odbiorców, zaliczamy również obowiązkowe ubezpieczenie rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Ubezpieczenia te regulowane są ustawą ubezpieczeniową. Ubezpieczenie to dzieli się na dwa ryzyka - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia majątkowe to również wszelkie odmiany ubezpieczeń skierowanych do przedsiębiorców. W ich skład wchodzą m.in.:

  • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem
  • Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego
  • Ubezpieczenia Maszyn i Urządzeń
  • Ubezpieczenia Mienia od Ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży