Ubezpieczenia ZDROWOTNE:


Posiadanie polisy na życie to forma ochrony finansowej i wsparcia dla Twoich bliskich na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Ubezpieczyciel wypłaca pieniądze (zgodne z sumą ubezpieczenia) uprawnionym w polisie osobom – to podstawowa cecha tego produktu.

Umowę ubezpieczenia na życie można zawrzeć w różnych wariantach, jako polisę terminową, w wersji indywidualnej czy też przygotowaną w ramach grupy otwartej lub ubezpieczenia grupowe FIRMOWE.

Poza umową podstawową istnieją możliwości skonstruowania programu ubezpieczeniowego rozszerzonego o umowy dodatkowe:

  • poważne zachorowania
  • świadczenie dodatkowe w przypadku NNW
  • comiesięczna renta
  • druga opinia medyczna w ramach usługi „Best doctors”
  • IKE lub IKZE
  • śmierć najbliższych
  • ciężkie zachorowanie
  • utrata pracy
  • nowotwory