Ubezpieczenia FIRMOWE:

W ubezpieczeniach firmowych oprócz produktów skierowanych na konkretne ryzyka, występuje również cała gama ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Są to swojego rodzaju pakiety ubezpieczeń, które mogą występować w dwóch wariantach. Pierwszym wariantem jest ubezpieczenie, w którym przedsiębiorca określa jakiego rodzaju konkretne ryzyka go interesują i na podstawie tego zakresu ma zawierane ubezpieczenia. Drugi wariant, to ubezpieczenia zawierane według zasady "all risk", w którym przedsiębiorca może skupić się na tylko sumach ubezpieczenia, a zakres odpowiedzialności jest tak dobrany, aby ubezpieczony majątek był w pełni chroniony.

W ubezpieczeniach majątkowych występują również ubezpieczenia skierowane pod konkretne branże działalności. Do takich ubezpieczeń możemy zaliczyć:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
  • Ubezpieczenia mienia w transporcie - Cargo
  • Ubezpieczenia certyfikatorów energetycznych
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pośredników w obrocie nieruchomości
  • i inne

Ubezpieczenia tego typu nazywane są ubezpieczeniami zawodowymi i stanowią grupę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te oprócz przypisanych do nich Ogólnych Warunków Ubezpieczeń są regulowane dodatkowo np rozporządzeniami Ministra Finansów.