Kończy się Twoje OC lub AC? Skorzystaj z poniższego formularza, a my skontaktujemy się z Tobą mając przygotowaną najlepszą ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb! Przygotuj Dowód Rejestracyjny i wyślij nam dane do wyceny.

 dowrej1

A — numer rejestracyjny pojazdu, B — data pierwszej rejestracji pojazdu, C — dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 — nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.1.2 — numer PESEL lub REGON, C.1.3 — adres posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.2.1 — nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu, C.2.2 — numer PESEL lub REGON, C.2.3 — adres właściciela pojazdu, D — dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu, D.2 typ pojazdu: – wariant, jeżeli występuje, — wersja, jeżeli występuje, D.3 model pojazdu, E — numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 — maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg),F.2 — dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), F.3 — dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), G — masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria,M1 — masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg), H — okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie, I — data wydania dowodu rejestracyjnego, J — kategoria pojazdu, K — numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, L — liczba osi, O.1 — maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 — maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), P.1 — pojemność silnika (w cm³), P.2 — maksymalna moc netto silnika (w kW), P.3 — rodzaj paliwa, Q — stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów, S.1 — liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy, S.2 — liczba miejsc stojących, jeżeli występują.

 

 

Administratorem danych osobowych jest firma Asekuracja Agencja Ubezpieczeniowa, ul. Gabriela Narutowicza 3, 33-300 Nowy Sącz
Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na pytanie dotyczące wyceny ubezpieczenia.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do uzyskania kontaktu. Dane osobowe nie będą przechowywane.
Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zapytania.
Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych,
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.